Algemene Voorwaarden Fabryk Design Affiliateprogramma

 

Aan het Affiliateprogramma zijn spelregels verbonden. Deze hebben we hier voor jou op een rijtje gezet.

 

Artikel 1. Algemeen

 

1. Je bent minimaal 18 jaar als je je aanmeldt.
2. Als je je aanmeldt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden Fabryk Design Affiliateprogramma.
3. Jouw aanmelding en account bij het Fabryk Design Affiliateprogramma zijn persoonlijk en niet over te dragen aan een ander.
4. Wij gaan de samenwerking aan voor eigen rekening en risico en zijn naar derden, zoals eindgebruikers, zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eigen handelen en/of nalaten. Jij en Fabryk Design vrijwaren elkaar van aanspraken van derden in het kader hiervan.
5. Je plaatst geen (test)bestellingen via jouw account
6. Fabryk Design heeft het recht om zonder opgave van reden verkopen via een Affiliate Partner af te keuren en/of de samenwerking met een Fabryk Design Affiliate Partner te beëindigen. Handel je in strijd met de Algemene Voorwaarden  dan verzoeken wij je om de betreffende handeling(en) zo spoedig mogelijk te staken en gestaakt te houden en kan Fabryk Design je aansprakelijk stellen voor schade die wij hierdoor heeft geleden en zal lijden, waarbij juridische maatregelen niet worden uitgesloten.
7. Fabryk Design heeft het recht om de Algemene Voorwaarden Affiliateprogramma te wijzigen. Affiliate Partners worden hier per e-mail van op de hoogte gebracht.
8. Wij werken niet samen met kortingscodepartijen en partijen die geldtegoeden (cashback) uitbetalen aan hun leden.

 

Artikel 2. Privacy en persoonsgegevens

 

1. Je bent de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en volledig verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens, waaronder het aanmaken van referenties en het gebruik daarvan. Je voldoet richting bezoekers van jouw website en eventuele ontvangers van jouw mailings aan alle wettelijke privacy verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fabryk Design heeft geen enkele zeggenschap over jouw data- en privacybeleid.

 

Artikel 3. Website

 

1. Je meldt je website aan bij het Fabryk Design Affiliateprogramma. Als je Fabryk Design ook via andere websites en/of kanalen, zoals een nieuwsbrief, social media, een app, etc., wil promoten, voeg je deze websites en/of kanalen toe aan je account.
2. Je geeft jouw website zodanig vorm dat het voor iedereen, voordat er wordt doorgeklikt, duidelijk is dat je wordt doorgestuurd naar de website van Fabryk Design.
3. Je registreert geen domeinen met specifieke termen en/of namen, zoals Fabryk Design, geometrische vormen/dieren of (varianten op) deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.

 

Artikel 4. Promotiemateriaal

 

1. Fabryk Design stelt promotiemateriaal, waaronder banners en tekstlinks, aan jou beschikbaar. Je gebruikt deze content alleen voor de website(s) die je hebt aangemeld bij ons Affiliateprogramma.
2. Je past het door Fabryk Design beschikbaar gestelde promotiemateriaal niet aan en/of maakt niet zelf (soortgelijk) promotiemateriaal aan.
3. Je mag de inhoud van de website van Fabryk Design als inspiratie gebruiken, maar deze niet kopiëren.

 

Artikel 5. Communicatie en promotie

 

1. Je communiceert alleen over acties die op de website van Fabryk Design staan en/of door ons zijn gecommuniceerd via de nieuwsbrief voor Affiliate Partners.
2. Je wordt van tevoren op de hoogte gebracht van de acties die eraan komen. Hierdoor kan je alle acties en promoties van tevoren voorbereiden, maar mag je deze pas met je bezoekers delen zodra de door ons aangegeven actieperiode is ingegaan.
3. Je promoot Fabryk Design op een zodanige wijze dat bezoekers bewust op het promotiemateriaal of de tekstlink klinken. Je promoot ons niet door middel van onwenselijke en/of dubieuze technieken.

 

Artikel 6. Adverteren

 

1. Je adverteert niet met een directe link naar de website van Fabryk Design op verzamelwebsites, zoals Marktplaats en Marktplaza.
2. Als je op Facebook en/of Twitter adverteert voor de campagnes en/of producten van Fabryk Design, doe je dit zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een advertentie van Fabryk Design gaat.
3. Je maakt in paid search, zoals Google Ads, geen gebruik van specifieke termen en/of namen, zoals Fabryk Design of (varianten op) deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.
4. Je voegt ‘Fabryk Design’ toe aan de negative keywords in paid search, zoals Google Ads.
5. Je maakt geen gebruik van directe links naar Fabryk Design bij de inkoop van advertenties bij externe partijen, zoals zoekmachines en social media. Hieronder valt ook verkeer die via een redirect naar de website van Fabryk Design worden doorgeleid.

 

Artikel 7. App

 

1. Promoot je Fabryk Design via een app, dan dient deze aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een website. Dit zullen we eerst beoordelen.

 

Artikel 8. Voorwaarden voor loyalty- en spaarprogramma’s

 

1. Je rankt niet in Google op de zoekcombinatie ‘kortingscode Fabryk Design’ of varianten hierop.

 

Artikel 9. Voorwaarden voor het versturen van nieuwsbrieven

 

1. Je mag Fabryk Design ook promoten via jouw persoonlijke nieuwsbrief.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de commerciële uitingen die je doet en dat deze volgens de huisstijl regels zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde regels omtrent AVG en privacy.